Sort articles by: Date | Most Rates | Most Views | Comments | Alphabet

  ДАРАЛТЫН РЕЛЕЙНҮҮД

  Бренд болон үзүүлэлт: Даралтын вакуум болон бусад бүх төрлийн насос
  PS-01, PS-01A, PS-01B, PS-01C, PS-01D Релейнүүд нь насосыг усгүй ажиллахаас сэргийлэх горимтой бөгөөд тэлэлтийн сав болон дагалдах хэрэгсэлүүдийг тавьсан тохиолдолд энэхүү боломж үгүй болдог. Гэвч шугаманд бага зэргийг шүүрэл, цоорол гарсан тохиолдолд релейтэй ажиллуулбал насосыг ойр ойрхон, олон давтамжтай ажиллуулдаг. Тэдгээрийн үндсэн ажиллагаа болон ашиглагдах байдал нь ерөнхийдөө адилхан.
  Дэлгэрэнгүй

  Монометр, түвшин хэмжигч болон даралт мэдрэгч

  Бренд болон үзүүлэлт: Даралтын вакуум болон бусад бүх төрлийн насос
  Монометр Энэхүү даралтын монометрүүд нь системийн даралтыг мэдэрч улмаар тавигдсан насосны үйл ажиллагааг зохицуулж, хэвийн ажиллуулах зориулалттай. Холбогч хэсгийн хувьд ардаа болон доороо байрласан байдлаар ирэх бөгөөд аль тохиромжтойгоор нь суулгах боломжтой. Ажиллах даралтын хэмжээ 0-10 бар байна. Даралтын релей Энэхүү даралт мэдрэгч нь даралтын вакуум насосон дээр суурилагдах бөгөөд
  Дэлгэрэнгүй

  Шугамын насос

  Бренд болон үзүүлэлт: Даралтын вакуум болон бусад бүх төрлийн насос
  Ажиллах цар хүрээ - Цагт 3-54тон буюу минутанд 40-900л хүртэл ус шахах бүтээмжтэй - 34-100м хүртэл шахах түрэлт Ажиллагааны дээд хэмжээнүүд - 7-8 м-ийн гүнээс ус өргөх боломжтой - Гүйх шингэний температур 35-60 хүртэлх градус - Гаднах орчны температур 40 градус хүртэл ажиллах боломжтой Насосыг угсрах заавар болон ашиглалтын зарчмууд Эдгээр насоснууд нь цэвэр ус болон бусад химийн хүчтэй нөлөөгүй
  Дэлгэрэнгүй

  Халаалтын эргэлтийн насос

  Бренд болон үзүүлэлт: Даралтын вакуум болон бусад бүх төрлийн насос
  Ажиллах цар хүрээ - Минутанд 32-210 л хүртэл ус шахах бүтээмжтэй - 4-11м хүртэл шахах түрэлт Ажиллагааны дээд хэмжээнүүд - Гүйх шингэний температур -10аас +110 хүртэлх градус - Гаднах орчны температур 40 градус хүртэл ажиллах боломжтой - Ажиллагааны дээд даралтын хэмжээ 1мПас Насосыг угсрах заавар болон ашиглалтын зарчмууд Эдгээр насоснууд нь цэвэр ус болон бусад химийн хүчтэй нөлөөгүй шингэнийг
  Дэлгэрэнгүй

  Даралтын вакуум насос

  Бренд болон үзүүлэлт: Даралтын вакуум болон бусад бүх төрлийн насос
  Ажиллах цар хүрээ - Цагт 3,0- 4,8тон хүртэл ус шахах бүтээмжтэй - Түрэлт хийх дээд өндөр 9метр Ажиллагааны дээд хэмжээнүүд - Гүйх шингэний температур 35 хүртэлх градус - Гаднах орчны температур 40 градус хүртэл ажиллах боломжтой Насосыг угсрах болон ашиглах хэлбэрүүд Эдгээр даралтын вакуум насоснууд нь системийн даралт хангалттай хэмжээнд хүрэхгүй байгаа тохиолдолд ашиглагддаг. Эдгээр насоснууд
  Дэлгэрэнгүй

  Бохирын насос

  Бренд болон үзүүлэлт: Даралтын вакуум болон бусад бүх төрлийн насос
  Ажиллах цар хүрээ - Цагт 1,5- 60тон буюу минутанд 25-2450л хүртэл ус шахах бүтээмжтэй - Түрэлт хийх дээд өндөр 6-48,5метр Ажиллагааны дээд хэмжээнүүд - Усны төвшнөөс доош ажиллах хамгийн доод гүн 5-50 метр - Гүйх шингэний температур 40 хүртэлх градус - Шахах шингэн дэх бүхэл хэсгийн дээд диаметр 2-19,5мм - Шингэний хүчиллэг орчины хэмжээ: 4-10 Ажиллах зарчим Эдгээр насосууд нь бохирдолтой усыг
  Дэлгэрэнгүй
Бидэнтэй нэгдэх


Валютын ханш


Сурталчилгаа